Diabetische voet

DIABETISCHE VOETVERZORGING:

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een stofwisselingsstoornis. Afhankelijk van het soort insulinestoornis, kan men globaal twee typen diabetes onderscheiden.

Type 1 > Komt voor op alle leeftijden, maar ontstaat meestal op jongere leeftijd, voor het dertigste levensjaar. In sommige gevallen kan deze vorm van diabetes ook ontstaan tijdens de zwangerschap.

Type 2 > Deze vorm openbaart zich meestal boven het veertigste levensjaar.

Mensen met diabetes hebben eerder kans op het krijgen van voetcomplicaties:

  • Neurologische complicaties: uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten.
  • Stijfheid in de gewrichten, doordat het bindweefsel rondom een gewricht verstijfd, verdikt en stug wordt.
  • Aandoeningen van de slagaderlijke bloedvaten in de vorm van Atherosclerose of Mediasclerose.

Bovenstaande complicaties kunnen grote gevolgen hebben voor een diabetes patiënt. Door de neurologische complicaties hoeft pijn niet altijd waargenomen te worden, waardoor wondjes onopgemerkt blijven. Dit kan leiden tot zeer vervelende situaties (ulcus en in zeer vervelende situaties tot amputaties).

Een pedicure met een aantekening voor diabetes voetverzorging zal alert zijn op de risicofactoren die gevolgen hebben voor de voeten van een cliënt met Diabetes. Zij is er voor opgeleid om cliënten met Diabetes Mellitus adequaat en zorgvuldig te onderzoeken, te behandelen en te adviseren over de individuele voetverzorging. Met behulp van testjes kan zij tevens beoordelen of er sprake is van een risicovoet. Indien nodig kan zij u ook doorverwijzen naar uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut.

Om deze specifieke voetverzorging op peil te houden dient de gespecialiseerde pedicure jaarlijkse bijscholing te volgen en moet zij voldoen aan de eisen die Provoet en Procert hieraan stellen. Een gecertificeerde pedicure met de aantekening Diabetische voetverzorging staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor pedicures (KRP).

Wijziging vergoedingen bij Diabetes:

De regels van de zorgverzekeraars voor cliënten met diabetes zijn per 2015 gewijzigd. Het jaar 2015 wordt als een overgangsjaar gezien. Bij alle diabeten is in 2014 een Simms-classificatie vastgesteld, in 2015 dient naast de Simms-1 t/m Simms-3 classificatie ook een zorgprofiel te worden vastgesteld.Cliënten met een Simms-0 en Simms1 met zorgprofiel-0 krijgen vanaf 2015 alleen nog een vergoeding via de aanvullende verzekering. Deze vergoeding is per verzekering verschillend. Er zijn verzekeringmaatschappijen die het oude tarief hanteren, maar er zijn ook maatschappijen die de vergoedingen hebben gehalveerd!

Bent u een Diabeet met Simms-1, Simms-2 of simms-3 dan dient u het zorgprofiel te laten vaststellen bij uw praktijkondersteuner of podotherapeut.

Neem bij uw eerste consult altijd een verwijskaart met vermelding van uw simms classificatie en zorgprofiel diabetes van de huisarts of podotherapeut mee. De simms classificatie en zorgprofiel dienen te worden vermeld op uw factuur om voor vergoeding bij uw zorgverzekering in aanmerking te komen.

Simms classificatie:

Simms 0: U bent diabeet maar hebt geen specifieke voetproblemen. U hebt een goed gevoel in de voeten met goed werkende bloedvaten.

Simms 1 t/m 3: U bent diabeet en hebt specifike voetproblemen, zoals geen goed gevoel in de voeten en/of niet goed werkende bloedvaten.

Informeer altijd voordat u een afspraak maakt voor een voetbehandeling bij uw zorgverzekering of een pedicure behandeling wordt vergoed.

Informatieve links:

Vergoedingen door zorgverzekeraars: